CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 21:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 413152 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3174893 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1010161 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5189620 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 9309700 Spolu: 19097526 Spolu: 19097526
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 21:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -35421,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1243563,3 Nedaňové príjmy (S144042005): 420141,5 Granty a transfery (S144042005): 1571793,4 Daňové príjmy (S144042005): 2752961,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 448573,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1931329,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 590019,5 Granty a transfery (S144042004): 3617826,6 Daňové príjmy (S144042004): 6556738,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 413152 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3174893 Nedaňové príjmy (S144042003): 1010161 Granty a transfery (S144042003): 5189620 Daňové príjmy (S144042003): 9309700 Spolu: 19097526 Spolu: 19097526 Spolu: 13144488,0 Spolu: 13144488,0 Spolu: 5953038,0 Spolu: 5953038,0
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.