CG eGOV - verzia 2020.1.2.200131-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 18.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2574730 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1121477 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 4860027 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8832700 Spolu: 17388934 Spolu: 17388934
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 18.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -4183,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2574730,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 1066110,8 Granty a transfery (S144042005): 4289075,6 Daňové príjmy (S144042005): 7987156,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 4183,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 55366,2 Granty a transfery (S144042004): 570951,4 Daňové príjmy (S144042004): 845543,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2574730 Nedaňové príjmy (S144042003): 1121477 Granty a transfery (S144042003): 4860027 Daňové príjmy (S144042003): 8832700 Spolu: 17388934 Spolu: 17388934 Spolu: 1476044,7 Spolu: 1476044,7 Spolu: 15912889,3 Spolu: 15912889,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.