CG eGOV - verzia 2019.3.2.190531-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.07.2019 21:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 382152 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2874893 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1185347 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5095969 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 9394700 Spolu: 18933061 Spolu: 18933061
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.07.2019 21:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 351869,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1818293,3 Nedaňové príjmy (S144042005): 734134,7 Granty a transfery (S144042005): 2536729,9 Daňové príjmy (S144042005): 4571920,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 30282,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1056599,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 451212,3 Granty a transfery (S144042004): 2559239,1 Daňové príjmy (S144042004): 4822779,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 382152 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2874893 Nedaňové príjmy (S144042003): 1185347 Granty a transfery (S144042003): 5095969 Daňové príjmy (S144042003): 9394700 Spolu: 18933061 Spolu: 18933061 Spolu: 8920113,2 Spolu: 8920113,2 Spolu: 10012947,8 Spolu: 10012947,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.