CG eGOV - verzia 2019.6.2.191129-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 14.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 413152 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3174893 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1016261 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5264658 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 9324472 Spolu: 19193436 Spolu: 19193436
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 14.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 87464,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1243563,3 Nedaňové príjmy (S144042005): 79242,2 Granty a transfery (S144042005): 514561,0 Daňové príjmy (S144042005): 420299,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 325687,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1931329,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 937018,8 Granty a transfery (S144042004): 4750097,0 Daňové príjmy (S144042004): 8904172,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 413152 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3174893 Nedaňové príjmy (S144042003): 1016261 Granty a transfery (S144042003): 5264658 Daňové príjmy (S144042003): 9324472 Spolu: 19193436 Spolu: 19193436 Spolu: 16848305,9 Spolu: 16848305,9 Spolu: 2345130,1 Spolu: 2345130,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.