CG eGOV - verzia 2017.2.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.10.2017 21:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 616705 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3025800 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1259981 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5467088 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8095100 Spolu: 18464674 Spolu: 18464674
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.10.2017 21:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 0,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 684664,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 526314,9 Granty a transfery (S144042005): 1573052,6 Daňové príjmy (S144042005): 1820382,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 616705,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 2341136,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 733666,1 Granty a transfery (S144042004): 3894035,5 Daňové príjmy (S144042004): 6274717,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 616705 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3025800 Nedaňové príjmy (S144042003): 1259981 Granty a transfery (S144042003): 5467088 Daňové príjmy (S144042003): 8095100 Spolu: 18464674 Spolu: 18464674 Spolu: 13860260,0 Spolu: 13860260,0 Spolu: 4604414,0 Spolu: 4604414,0
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.