CG eGOV - verzia 2017.2.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 11.12.2017 21:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 616705 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3025800 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1259981 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5476997 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8095100 Spolu: 18474583 Spolu: 18474583
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 11.12.2017 21:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 0,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 590066,6 Nedaňové príjmy (S144042005): 404316,6 Granty a transfery (S144042005): 661549,6 Daňové príjmy (S144042005): 757042,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 616705,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 2435733,4 Nedaňové príjmy (S144042004): 855664,4 Granty a transfery (S144042004): 4815447,4 Daňové príjmy (S144042004): 7338057,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 616705 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3025800 Nedaňové príjmy (S144042003): 1259981 Granty a transfery (S144042003): 5476997 Daňové príjmy (S144042003): 8095100 Spolu: 18474583 Spolu: 18474583 Spolu: 16061607,9 Spolu: 16061607,9 Spolu: 2412975,1 Spolu: 2412975,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.